Zonnebanklampen keuzehulp: huidtypen en bruiningsschema

Bij de aanschaf van nieuwe zonnebanklampen is het belangrijk dat u de juiste lampen kiest voor uw huidtype. Daarnaast is het van belang om de bruiningstijd tijdelijk te verlagen en dit weer rustig op te bouwen. Kiest u voor een sterke lamp? Dan is het noodzakelijk om ook de uiteindelijke maximale bruiningstijd in te korten.

Hieronder helpen we aan de hand van drie verschillende stappen met het kiezen van de juiste zonnebanklampen. Eerst bepaald u uw huidtype. Aan de hand daarvan geven we een advies over de lampen waaruit u kunt kiezen. Als laatste volgt het bruiningsschema als aanvulling op het bruiningschema van uw eigen zonnebank.

Stap 1: bepaal uw huidtype

Om op een verantwoorde manier gebruik te maken van een zonnebank én voor de aanschaf van de juiste lampen is het noodzakelijk te weten wat uw huidtypen is. Houdt hierbij ook rekening met medegebruikers van uw zonnebank.

Bepaal aan de hand van de gegevens hieronder uw huidtype.

Huidtype Bruining Kenmerken
Huidtype 1
verbrandt zeer snel/ altijd
wordt niet bruin
 • heel lichte huid
 • vaak sproeten
 • rood of lichtblond haar
 • lichte ogen (grijze, groene of blauwe)
Huidtype 2
verbrandt snel
wordt langzaam/ moeilijk bruin
 • lichte huid
 • blond haar
 • lichte ogen (grijze, groene of blauwe)
Huidtype 3
verbrandt minder snel
wordt gemakkelijk bruin
 • licht getinte huid
 • donkerblond of bruin haar
 • vrij donkere ogen
Huidtype 4
verbrandt zelden
bruint heel goed
 • van nature getinte huid
 • donker haar
 • donkere ogen
Huidtype 5
verbrandt vrijwel nooit
bruint intensief
 • donker getinte huid
Huidtype 6
verbrandt nooit
bruint intensief
 • zeer donker gepigmenteerd of zwart

Stap 2: kies de geschikte lampen

We geven per huidtype aan tot welk sterkte wij de lampen adviseren. Daar waar niets staat is de keuze vrij. Het onderstaande verhaal is een advies. De keuze van type lamp hangt naast het huidtype ook en vooral af van het soort zonnehemel of zonnebank die u heeft en het aantal lampen wat daarin zit. Daarnaast speelt uw persoonlijke voorkeur natuurlijk ook een belangrijke rol. Vindt u het plezierig om een tijdje onder de zonnebank te liggen of is het “hoe sneller hoe beter”.

Let er op dat bij sterkere lampen de bruiningstijden aanmerkelijk worden verkort. Om te kunnen bepalen hoe lang u per soort lamp onder de zonnebank mag, heeft u de originele gebruiksaanwijzing met bruiningsschema nodig die bij uw zonnebank hoort. Meestal geeft dat bruiningsschema 9 tot 12 sessies aan met de tijden per sessie, de begintijd en de maximum tijd en het maximale aantal sessies per jaar.

Heeft u die gebruiksaanwijzing niet meer probeer die dan te downloaden via internet. Veel gebruiksaanwijzingen staan op het internet. Lukt dat niet wees dan extra voorzichtig en begin met hele korte bezonningstijden. Omhoog kan altijd, maar eenmaal verbrandt kan er voorlopig helemaal niets meer. Verder hoort tussen de sessie een tijd van 48 uur te zitten zoals ook in uw gebruiksaanwijzing zou moeten staan.

  Type lamp Bruiningstijden
Huidtype 1 Zonnen onder een zonnebank wordt afgeraden.  
Huidtype 2 Voorzichtig zonnen en alleen lampen met sterkte normaal worden aangeraden. U kunt de bruiningstijden en het advies over gebruik nieuwe lampen in uw gebruiksaanwijzing aanhouden.
Huidtype 3 Alleen lampen met sterkte normaal of sterk worden aangeraden. U kunt de bruiningstijden en het advies over gebruik nieuwe lampen in uw gebruiksaanwijzing aanhouden. Als u kiest voor sterke lampen de bruiningstijd verlagen met 50%.
Huidtype 4 U kunt kiezen voor lampen met sterkte normaal, sterk of extra sterk. U kunt de bruiningstijden en het advies over gebruik nieuwe lampen in uw gebruiksaanwijzing aanhouden. Als u kiest voor sterke lampen de bruiningstijd verlagen met 50%. In geval van extra sterke lampen 65%.

Stap 3: bestudeer het bruiningsschema

Op deze site zijn alle lampen ingedeeld in drie verschillende sterktes: normaal, sterk of extra sterk. Hieronder vindt u de maximale begintijd en de maximumtijd na een aantal keren gebruik. Begin dus nooit met langere tijden en ga nooit over de maximumtijd heen ook niet na een aantal keren.

Zijn de tijden in de gebruiksaanwijzing minus de aangegeven verlagingspercentages bij huidtypen 3 t/m 6 hoger dan onderstaande maximale tijden houdt dan de tijden in onderstaande tabel aan:

  Lamp sterkte
  Normaal Sterk Extra sterk
Huidtype 2 Max. begintijd: 7 min.
Max. bruintijd: 15 min.
Max. begintijd: 5 min.
Max. bruintijd: 10 min.
Max. begintijd: 3 min.
Max. bruintijd: 6 min.
Huidtype 3 Max. begintijd: 7 min.
Max. bruintijd: 20 min.
Max. begintijd: 5 min.
Max. bruintijd: 15 min.
Max. begintijd: 3 min.
Max. bruintijd: 8 min.
Huidtype 4 Max. begintijd: 7 min.
Max. bruintijd: 30 min.
Max. begintijd: 5 min.
Max. bruintijd: 20 min.
Max. begintijd: 3 min.
Max. bruintijd: 10 min.
Huidtype 5 of 6 Mensen met huidtype 5 of 6 hebben geen kleurtje nodig en zijn dus niet in het schema opgenomen. Heeft u een van deze huidtypen? Begin dan met een schema voor huidtype 4. Werkt dat niet dan kunt u de tijden voorzichtig en langzaam verlengen.

Bovenstaande tabel is gebaseerd op een combinatie met 20 lampen in de bank en 24 in de hemel. Dat is (veel) meer dan de meeste mensen in huis hebben. Wordt u bij de maximale bruiningstijden helemaal niet bruin en heeft u geen huidtype 1 of 2 dan kunt u de tijden heel langzaam aan iets verlengen totdat u wel resultaat ziet. Blijf altijd voorzichtig en overdrijf niet. Heeft u een zwaardere combinatie dan geldt de tabel dus niet meer en zouden de tijden nog verder naar beneden moeten.

Wees voorzichtig en houdt u met name aan de begintijden. Die zijn uiterst belangrijk om te voorkomen dat u verbrandt. Twijfelt u over uw keuze bel ons dan voor advies.