Niet goed geld terug

14 dagen bedenktermijn

Bij de aankoop van onze producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Uiteraard dient u tijdens deze periode zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wilt maken verzoeken wij u eerst even contact op te nemen met onze klantenservice (bij voorkeur per mail). Vermeldt hierbij duidelijk de volgende gegevens:

  • Ordernummer
  • Naam en adres gegevens
  • Welke artikelen én aantallen u retour wilt sturen
  • Als u artikelen wilt omruilen, dan graag even duidelijk aangegeven voor wat u het wilt omruilen
  • Eventueel de reden van retour, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren

U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk verdere instructies per e-mail. Na herroeping heeft u nog 14 dagen de tijd om het product terug te sturen.

Ons standaard retouradres is:
Boogaard Beauty & Wellness Company B.V.
Bergakker 38
4013 CN Kapel Avezaath
Let op: we werken met meerdere magazijnen. In de e-mail met retourinstructies staat altijd het juiste retouradres.

Voor uw gemak bieden we tevens een standaard formulier aan wat u hiervoor kunt gebruiken:

Kosten in geval van herroeping

Waardevermindering
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

Retourzending
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening (let op: indicatie grote pakketen vanaf 150 cm: € 20,- tot € 30,-). Indien u reeds een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding) terugbetalen. We hebben dit voor u ook als volgt in onze algemene voorwaarden opgenomen, zodat u nooit lang hoeft te wachten op terugbetaling:

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.